петак, 19 август 2016

Уџбеници од I до VIII разреда

Оцените садржај
(2 Гласови)

УЏБЕНИЦИ од I до VIII разреда за школску 2017/18 ОСНОВНА ШКОЛА   "Скадарлија"

УЏБЕНИЦИ ЗА 1. РАЗРЕД

РБ ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК МП ЦЕНА СА ПДВ-ОМ
1 Математика  Клет Математика 1 - уџбеник 690,00
2 Математика  Клет Математика 1- радна свеска 1. и 2. део 740,00
3 Математика  Клет Математика 1 - наставни листови 345,00
4 Музичка култура Клет Музичко 1 - Чаробни свет музике 690,00
5 Српски језик Клет  Маша и Раша - Буквар "Игра словима" 690,00
6 Српски језик Клет Читанка 1 Игра речи Маша и Раша 690,00
7 Српски језик Клет Српски језик 1 - наставни листови 345,00
8 Свет око нас Бигз Истражујемо свет око нас 1 - уџбеник 600,00
9 Свет око нас Бигз Истражујемо свет око нас 1 - радна свеска 1. и 2. део 800,00
10 Енглески језик Нови Логос  Family and Friends Foundation - уџбеник 660,00
11 Енглески језик Нови Логос  Family and Friends Foundation - радна свеска 520,00
         
  УКУПНО КОМПЛЕТ УЏБЕНИКА 6.770,00

УЏБЕНИЦИ ЗА 2. РАЗРЕД

РБ ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК МП ЦЕНА СА ПДВ-ОМ
1 Математика  Клет Математика 2 - уџбеник 690,00
2 Математика  Клет Математика 2 - радна свеска 1. и 2. део 740,00
3 Математика  Клет Математика 2 - наставни листови 345,00
4 Свет око нас Нови Логос  Свет око нас 2 - уџбеник 740,00
5 Свет око нас Нови Логос  Свет око нас 2 - радна свеска 740,00
6 Српски језик Клет  Маша и Раша - Читанка 2 "Царство речи" 690,00
7 Српски језик Клет  Маша и Раша " Слово до слова" - Латиница 450,00
8 Српски језик Клет Граматика 2 "О језику"  Маша и Раша 520,00
9 Српски језик Клет Српски језик 2 - наставни листови 345,00
10 Музичка култура Клет Музичко 2 - Чаробни свет музике 690,00
11 Енглески језик Нови Логос  Family and Friends Starter - уџбеник 820,00
12 Енглески језик Нови Логос  Family and Friends Starter - радна свеска 670,00
         
  УКУПНО КОМПЛЕТ УЏБЕНИКА 7.440,00

УЏБЕНИЦИ ЗА 3. РАЗРЕД

РБ ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК МП ЦЕНА СА ПДВ-ОМ
1 Математика  Клет Математика 3 - уџбеник 690,00
2 Математика  Клет Математика 3 - радна свеска 1. и 2. део 740,00
3 Математика  Клет Математика 3 - наставни листови 345,00
4 Природа и друштво  Нови Логос  Природа и друштво 3 - уџбеник 740,00
5 Природа и друштво  Нови Логос  Природа и друштво 3 - радна свеска 740,00
6 Српски језик Клет  Маша и Раша - Читанка 3 "Река речи" 690,00
7 Српски језик Клет Граматика 3 "О језику"  Маша и Раша 520,00
8 Српски језик Клет Српски језик 3 - наставни листови 345,00
9 Музичка култура Клет Музичко 3 - Чаробни свет музике 690,00
10 Енглески језик Нови Логос  Family and Friends 1 - уџбеник 870,00
11 Енглески језик Нови Логос  Family and Friends 1 - радна свеска 720,00
         
  УКУПНО КОМПЛЕТ УЏБЕНИКА 7.090,00
         

УЏБЕНИЦИ ЗА 4. РАЗРЕД

РБ ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК МП ЦЕНА СА ПДВ-ОМ
1 Српски језик Клет  Маша и Раша - Читанка 4 "Речи чаробнице" 690,00
2 Српски језик Клет Граматика 4 "О језику"  Маша и Раша 520,00
3 Српски језик Клет Српски језик 4 - наставни листови 345,00
4 Природа и друштво  Бигз Природа и друштво 4 - уџбеник 690,00
5 Природа и друштво  Бигз Природа и друштво 4 - радна свеска 590,00
6 Математика  Клет Математика 4 - уџбеник 690,00
7 Математика  Клет Математика 4 - радна свеска  740,00
8 Математика  Клет Математика 4 - наставни листови 345,00
9 Музичка култура Клет Музичко 4 - Чаробни свет музике - уџбеник 690,00
10 Енглески језик Нови Логос  Family and Friends 2 - уџбеник 870,00
11 Енглески језик Нови Логос  Family and Friends 2 - радна свеска 720,00
         
  УКУПНО КОМПЛЕТ УЏБЕНИКА 6.890,00

УЏБЕНИЦИ ЗА 5. РАЗРЕД

РБ ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК МП ЦЕНА СА ПДВ-ОМ
1 Историја Клет Историја 5 850,00
2 Математика  Герундијум Математика 5 - уџбеник 792,00
3 Биологија Клет Биологија 5 - уџбеник 790,00
4 Биологија Клет Биологија 5 - радна свеска 410,00
5 Српски језик Нови Логос Читанка 5 "Уметност речи" 840,00
6 Српски језик Нови Логос Граматика 5 "Дар речи" 620,00
7 Ликовна култура  Завод за уџбенике Ликовна култура 5, Богдановић, Бошковић 592,90
8 Музичка култура Нови Логос Музичка култура 5 710,00
9 Географија  Нови Логос Географија 5 - уџбеник 850,00
10 Географија  Нови Логос Географија 5 - радна свеска 520,00
11 Француски језик Клет Et Toi? 5 - уџбеник 800,00
12 Француски језик Клет Et Toi? 5 - радна свеска 530,00
13 Енглески језик Клет Messages 1 - уџбеник 850,00
14 Енглески језик Клет Messages 1 - радна свеска 600,00
         
  УКУПНО КОМПЛЕТ УЏБЕНИКА 9.754,90

УЏБЕНИЦИ ЗА 6. РАЗРЕД

РБ ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК МП ЦЕНА СА ПДВ-ОМ
1 Физика Клет Физика 6 - уџбеник 690,00
2 Музичка култура Нови Логос Музичка култура 6 710,00
3 Географија  Нови Логос Географија 6 - уџбеник 850,00
4 Географија  Нови Логос Географија 6 - радна свеска 520,00
5 Историја Клет Историја 6 850,00
6 Ликовна култура  Бигз Ликовна култура 6 700,00
7 Математика  Герундијум Математика 6 - уџбеник 792,00
8 Биологија Клет Биологија 6 - уџбеник 790,00
9 Биологија Клет Биологија 6 - радна свеска 410,00
10 Српски језик Нови Логос Читанка 6 "Уметност речи" 840,00
11 Српски језик Нови Логос Граматика 6 "Дар речи" 620,00
12 Српски језик Нови Логос Српски језик  6 - радна свеска 530,00
13 Енглески језик Клет Messages 2 - уџбеник 850,00
14 Енглески језик Клет Messages 2 - радна свеска 600,00
15 Француски језик Клет Et Toi? 6 - уџбеник 800,00
16 Француски језик Клет Et Toi? 6 - радна свеска 530,00
         
  УКУПНО КОМПЛЕТ УЏБЕНИКА 11.082,00

УЏБЕНИЦИ ЗА 7. РАЗРЕД

РБ ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК МП ЦЕНА СА ПДВ-ОМ
1 Физика Клет Физика 7 - уџбеник 690,00
2 Математика  Круг Математика 7 - уџбеник 520,00
3 Математика  Круг Математика 7 - збирка задатака 520,00
4 Хемија  Герундијум Хемија 7 - уџбеник 748,00
5 Хемија  Герундијум Хемија 7 - лабораторијске вежбе  550,00
6 Историја Клет Историја 7 850,00
7 Географија  Нови Логос Географија 7 - уџбеник 860,00
8 Географија  Нови Логос Географија 7 - радна свеска 520,00
9 Ликовна култура  Бигз Ликовна култура 7 700,00
10 Биологија Клет Биологија 7 - уџбеник 790,00
11 Биологија Клет Биологија 7 - радна свеска 410,00
12 Музичка култура Нови Логос Музичка култура 7 710,00
13 Српски језик Нови Логос Читанка 7 "Уметност речи" 840,00
14 Српски језик Нови Логос Граматика 7 "Дар речи" 620,00
15 Српски језик Нови Логос Српски језик  7 - радна свеска 530,00
16 Француски језик Клет Et Toi? 7 - уџбеник 800,00
17 Француски језик Клет Et Toi? 7 - радна свеска 530,00
18 Енглески језик Клет Messages 3 - уџбеник 850,00
19 Енглески језик Клет Messages 3 - радна свеска 600,00
         
  УКУПНО КОМПЛЕТ УЏБЕНИКА 12.638,00

УЏБЕНИЦИ ЗА 8. РАЗРЕД

РБ ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК МП ЦЕНА СА ПДВ-ОМ
1 Физика Клет Физика 8 - уџбеник 690,00
2 Биологија Клет Биологија 8 - уџбеник 790,00
3 Биологија Клет Биологија 8 - радна свеска 410,00
4 Математика  Круг Математика 8 - уџбеник 520,00
5 Математика  Круг Математика 8 - збирка задатака 520,00
6 Хемија  Герундијум Хемија 8 - уџбеник 770,00
7 Хемија  Герундијум Хемија 8 - лабораторијске вежбе  495,00
8 Историја Клет Историја 8 850,00
9 Ликовна култура  Бигз Ликовна култура 8 700,00
10 Географија  Нови Логос Географија 8 - уџбеник 860,00
11 Географија  Нови Логос Географија 8 - радна свеска 520,00
12 Музичка култура Нови Логос Музичка култура 8 710,00
13 Српски језик Нови Логос Читанка 8 "Уметност речи" 840,00
14 Српски језик Нови Логос Граматика 8 "Дар речи" 620,00
15 Српски језик Нови Логос Српски језик  8 - радна свеска 530,00
16 Енглески језик Клет Messages 4 - уџбеник 850,00
17 Енглески језик Клет Messages 4 - радна свеска 600,00
22 Француски језик Клет Et Toi? 8 - уџбеник 800,00
24 Француски језик Клет Et Toi? 8 - радна свеска 530,00
         
  УКУПНО КОМПЛЕТ УЏБЕНИКА 12.605,00
Прочитано 2363 пута