уторак, 29 мај 2018

УЏБЕНИЦИ ОД I ДО VIII РАЗРЕДА 2018/2019

Оцените садржај
(0 Гласови)

УЏБЕНИЦИ од I до VIII разреда за школску 2018/19 ОСНОВНА ШКОЛА "Скадарлија"

УЏБЕНИЦИ ЗА 1. РАЗРЕД

Српски језик Клетт Маша и Раш "Различак", читанка
Српски језик Клетт Маша и Раша "Игра словима", буквар
Српски језик Клетт Маша и Раша - Српски језик", наставни листови
Математика Нови Логос "Математика 1", уџбеник из 4 дела
Свет око нас Нови Логос "Свет око нас", уџбеник
Свет око нас Нови Логос "Свет око нас", радна свеска
Музичка култура Фреска "Чаробни свет музике", музичка култура
Грађанско васпитање Креативни центар Грађанско васпитање, радна свеска
Енглески језик The English book Happy house 1


УЏБЕНИЦИ ЗА 2. РАЗРЕД

РБ ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК МП ЦЕНА СА ПДВ-ОМ

1 Математика Клет Математика 2 - уџбеник 690,00
2 Математика Клет Математика 2 - радна свеска 1. и 2. део 740,00
3 Математика Клет Математика 2 - наставни листови 345,00
4 Свет око нас Нови Логос Свет око нас 2 - уџбеник 740,00
5 Свет око нас Нови Логос Свет око нас 2 - радна свеска 740,00
6 Српски језик Клет Маша и Раша - Читанка 2 "Царство речи" 690,00
7 Српски језик Клет Маша и Раша " Слово до слова" - Латиница 450,00
8 Српски језик Клет Граматика 2 "О језику" Маша и Раша 520,00
9 Српски језик Клет Српски језик 2 - наставни листови 345,00
10 Музичка култура Клет Музичко 2 - Чаробни свет музике 690,00
11 Енглески језик Нови Логос Family and Friends Starter - уџбеник 820,00
12 Енглески језик Нови Логос Family and Friends Starter - радна свеска 670,00

УКУПНО КОМПЛЕТ УЏБЕНИКА 7.440,00

УЏБЕНИЦИ ЗА 3. РАЗРЕД

РБ ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК МП ЦЕНА СА ПДВ-ОМ

1 Математика Клет Математика 3 - уџбеник 690,00
2 Математика Клет Математика 3 - радна свеска 1. и 2. део 740,00
3 Математика Клет Математика 3 - наставни листови 345,00
4 Природа и друштво Нови Логос Природа и друштво 3 - уџбеник 740,00
5 Природа и друштво Нови Логос Природа и друштво 3 - радна свеска 740,00
6 Српски језик Клет Маша и Раша - Читанка 3 "Река речи" 690,00
7 Српски језик Клет Граматика 3 "О језику" Маша и Раша 520,00
8 Српски језик Клет Српски језик 3 - наставни листови 345,00
9 Музичка култура Клет Музичко 3 - Чаробни свет музике 690,00
10 Енглески језик Нови Логос Family and Friends 1 - уџбеник 870,00
11 Енглески језик Нови Логос Family and Friends 1 - радна свеска 720,00

УКУПНО КОМПЛЕТ УЏБЕНИКА 7.090,00

УЏБЕНИЦИ ЗА 4. РАЗРЕД

РБ ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК МП ЦЕНА СА ПДВ-ОМ

1 Српски језик Клет Маша и Раша - Читанка 4 "Речи чаробнице" 690,00
2 Српски језик Клет Граматика 4 "О језику" Маша и Раша 520,00
3 Српски језик Клет Српски језик 4 - наставни листови 345,00
4 Природа и друштво Бигз Природа и друштво 4 - уџбеник 690,00
5 Природа и друштво Бигз Природа и друштво 4 - радна свеска 590,00
6 Математика Клет Математика 4 - уџбеник 690,00
7 Математика Клет Математика 4 - радна свеска 740,00
8 Математика Клет Математика 4 - наставни листови 345,00
9 Музичка култура Клет Музичко 4 - Чаробни свет музике - уџбеник 690,00
10 Енглески језик Нови Логос Family and Friends 2 - уџбеник 870,00
11 Енглески језик Нови Логос Family and Friends 2 - радна свеска 720,00

УКУПНО КОМПЛЕТ УЏБЕНИКА 6.890,00

УЏБЕНИЦИ ЗА 5. РАЗРЕД

Српски језик Нови Логос Чаролија стварања, читанка
Српски језик Нови Логос "Језичко благо", граматика
Српски језик Нови Логос "У потрази за језичким и књижевним благом", радна свеска
Математика Креативни центар "Математика 5", уџбеник
Математика Креативни центар "Математика 5", збирка задатака
Биологија Нови Логос Биологија 5, уџбеник
Историја Нови Логос Историја 5, уџбеник са одабраним историјским изворима
Географија Нови Логос Географија 5, уџбеник
Енглески језик Фреска Right On! - енглески језик, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, три аудио ЦД-а)
Француски језик Клетт Club Ados 1, француски језик, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, два аудио ЦД-а)
Информатика и рачунарство Нови Логос Музичка култура 5, уџбеник
Ликовна култура БИГЗ Ликовна култура 5, уџбеник

 

УЏБЕНИЦИ ЗА 6. РАЗРЕД

РБ ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК МП ЦЕНА СА ПДВ-ОМ

1 Физика Клет Физика 6 - уџбеник 690,00
2 Музичка култура Нови Логос Музичка култура 6 710,00
3 Географија Нови Логос Географија 6 - уџбеник 850,00
4 Географија Нови Логос Географија 6 - радна свеска 520,00
5 Историја Клет Историја 6 850,00
6 Ликовна култура Бигз Ликовна култура 6 700,00
7 Математика Герундијум Математика 6 - уџбеник 792,00
8 Биологија Клет Биологија 6 - уџбеник 790,00
9 Биологија Клет Биологија 6 - радна свеска 410,00
10 Српски језик Нови Логос Читанка 6 "Уметност речи" 840,00
11 Српски језик Нови Логос Граматика 6 "Дар речи" 620,00
12 Српски језик Нови Логос Српски језик 6 - радна свеска 530,00
13 Енглески језик Клет Messages 2 - уџбеник 850,00
14 Енглески језик Клет Messages 2 - радна свеска 600,00
15 Француски језик Клет Et Toi? 6 - уџбеник 800,00
16 Француски језик Клет Et Toi? 6 - радна свеска 530,00

УКУПНО КОМПЛЕТ УЏБЕНИКА 11.082,00

УЏБЕНИЦИ ЗА 7. РАЗРЕД

РБ ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК МП ЦЕНА СА ПДВ-ОМ

1 Физика Клет Физика 7 - уџбеник 690,00
2 Математика Круг Математика 7 - уџбеник 520,00
3 Математика Круг Математика 7 - збирка задатака 520,00
4 Хемија Герундијум Хемија 7 - уџбеник 748,00
5 Хемија Герундијум Хемија 7 - лабораторијске вежбе 550,00
6 Историја Клет Историја 7 850,00
7 Географија Нови Логос Географија 7 - уџбеник 860,00
8 Географија Нови Логос Географија 7 - радна свеска 520,00
9 Ликовна култура Бигз Ликовна култура 7 700,00
10 Биологија Клет Биологија 7 - уџбеник 790,00
11 Биологија Клет Биологија 7 - радна свеска 410,00
12 Музичка култура Нови Логос Музичка култура 7 710,00
13 Српски језик Нови Логос Читанка 7 "Уметност речи" 840,00
14 Српски језик Нови Логос Граматика 7 "Дар речи" 620,00
15 Српски језик Нови Логос Српски језик 7 - радна свеска 530,00
16 Француски језик Клет Et Toi? 7 - уџбеник 800,00
17 Француски језик Клет Et Toi? 7 - радна свеска 530,00
18 Енглески језик Клет Messages 3 - уџбеник 850,00
19 Енглески језик Клет Messages 3 - радна свеска 600,00

УКУПНО КОМПЛЕТ УЏБЕНИКА 12.638,00

УЏБЕНИЦИ ЗА 8. РАЗРЕД

РБ ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК МП ЦЕНА СА ПДВ-ОМ

1 Физика Клет Физика 8 - уџбеник 690,00
2 Биологија Клет Биологија 8 - уџбеник 790,00
3 Биологија Клет Биологија 8 - радна свеска 410,00
4 Математика Круг Математика 8 - уџбеник 520,00
5 Математика Круг Математика 8 - збирка задатака 520,00
6 Хемија Герундијум Хемија 8 - уџбеник 770,00
7 Хемија Герундијум Хемија 8 - лабораторијске вежбе 495,00
8 Историја Клет Историја 8 850,00
9 Ликовна култура Бигз Ликовна култура 8 700,00
10 Географија Нови Логос Географија 8 - уџбеник 860,00
11 Географија Нови Логос Географија 8 - радна свеска 520,00
12 Музичка култура Нови Логос Музичка култура 8 710,00
13 Српски језик Нови Логос Читанка 8 "Уметност речи" 840,00
14 Српски језик Нови Логос Граматика 8 "Дар речи" 620,00
15 Српски језик Нови Логос Српски језик 8 - радна свеска 530,00
16 Енглески језик Клет Messages 4 - уџбеник 850,00
17 Енглески језик Клет Messages 4 - радна свеска 600,00
22 Француски језик Клет Et Toi? 8 - уџбеник 800,00
24 Француски језик Клет Et Toi? 8 - радна свеска 530,00

УКУПНО КОМПЛЕТ УЏБЕНИКА 12.605,00

Прочитано 220 пута