Излет IV разреда

Излет IV разреда у школској 2013/2014. изведен је 10.10. 2013. године на релацији: БЕОГРАД - МИШАР - ТРШИЋ- БЕОГРАД

Деца су обишла музеј на Мишару, Вукову родну кућу у Тршићу, као и све пратеће објекте у селу – воденица, црква, звоник, етно куће и сам плато на ком се одржава манифестација Вуков сабор.

На овим местима прилагођена прича кустоса допринела је бољем разумевању наше прошлости.

Деца су имала довољно времена за обиласке музеја и спомен кућа али и за игру на ливади у којој градска деца посебно уживају, и која им је потребна.