Мисија и визија

Омогућити сваком ученику да оптимално испољи и развије своје способности и особине личности путем обавезне, изборне и факултативне наставе и богате понуде ваннаставних активности је основна мисија наше Школе. Желимо школу која ће ићи у сусрет друштвеним променама, у којој ће унутрашња реформа стално трајати, а ученици и остали корисници имати прилику да задовоље своје различите образовне потребе.

 

Желимо ОТВОРЕНУ ШКОЛУ са атрактивним образовним услугама за ученике и све остале (младе и одрасле) кориснике. Школа се определила да има активну улогу у друштвеном окружењу, да ослушкује његове потребе и тако остварује и задовољење својих потреба, а у складу са интересима окружења.

У том циљу сваке године се прави тзв. СWОТ анализа у којој идентификујемо све наше слабе стране како бисмо их превазишли, затим отклонили претње (опасности и ограничења) које долазе споља, а онда акценат стављамо на расположиве снаге:

 • Сложена организација са мноштвом програма (настава: обавезна, изборна и факултативна;
 • предшколски припремни програм, ваннаставне активности и бројни други услужни програми);
 • Организован продужени боравак и исхрана ученика у школи;
 • Стечено менаџмент искуство у превазилажењу непрофитабилног карактера основне школе;
 • Постојање свести о значају маркетинга;
 • Добра комуникација и добри односи у колективу;
 • Релативно мањи број ученика пружа оптималне услове за рад;
 • Фискултурна и свечана сала, две галерије пружају повољне могућности за пружање квалитетних и разноврсних образовних услуга;
 • Уредна и добро опремљена школа;

И наше шансе (повољне могућности) у окружењу:

 • Локација школе привлачна за све, а пре свега пробирљиве кориснике;
 • Имиџ школе и њено позиционирање у односу на конкуренцију је у порасту;
 • Реално повећање тржишног учешћа са понудом образовних услуга на постојећем тржишту потражње;
 • Освајање нових тржишта са понудом атрактивних услуга музичка школа, школа страних језика, школа шаха, бројни спортски, уметнички и рекреативно-забавни програми;
 • Добра сарадња са родитељима и локалном средином (Факултетом ликовних уметности, АЛУ, Драмским студио – "Дечји осмех");
 • Позитивно искуство у међународној сарадњи са основном школом из Чешке;
 • Брзо реаговање и смелије прихватање ризика у прилагођавању постојећих и очекиваних прописа потребама школе, како би се остварила конкурентска предност на тржишту потражње.
Више у овој категорији: « Химна школе Историјат »

ОДЛУКА ВЛАДЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Влада Републике Србије донела је одлуку да се, услед тренутне епидемиолошке ситуације у земљи, привремено обустави наставни рад у свим основним и средњим школама.

Привремено обустављање наставе у школама не значи и обустављање образовно-васпитног рада са ученицима.

Министарство просвете, науке и технилошког развоја припремило је оперативни план за наставак рада школа у отежаним условима који омогућава организовано учење на даљину и подржава реализацију образовно-васпитних активности кроз различите канале и облике комуникације:

 • емитовање посебно припремљених и адаптираних образовних садржаја за ученике основних школа на трећем програму РТС-а;
 • успостављање репозиторијума образовних видео-садржаја за ученике средњих школа на платформи РТС Планета;
 • успостављање националне платформи за онлајн учење Моја школа; -стављање на располагање сета алата за онлајн комуникацију ученика и наставника;
 • стварање услова за дигиталну солидарност – дељење ауторских наставних материјала међу практичарима.

У наредном периоду родитељи и ученици добиће упутства за организовање и спровођење наставе на даљину почевши од 17.03.2020. године (уторак).

www.rasporednastave.gov.rs

Документа школе

Школски програм за први циклус образовања

Школски програм за други циклус образовања

Годишњи план рада школе за шк. 2019/20. годину

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе у шк. 2018/19. години

Извештај о раду директора у шк. 2018/19. години

Школски развојни план 2019/22.

Школски летописи

Школски ЛЕТОПИС 2020

Школски ЛЕТОПИС 2017

Школски ЛЕТОПИС 2016