Настава
Предмет Име наставника Биологија Гачић Гордана Географија Милић Ивана Музичка култура Јојић…
Зорица Вуковић, професор разредне наставе Александра Јаковљевић, професор разредне наставе Јелена Глувић,…
Обавезни изборни предмети: Грађанско васпитање / Верска настава Списак обавезних предмета за…