Обавезна и изборна настава

Обавезни изборни предмети:

 1. Грађанско васпитање / Верска настава

Списак обавезних предмета за млађе разреде (I-IV):

 1. Српски језик
 2. Енглески језик
 3. Математика
 4. Свет око нас
 5. Ликовна култура
 6. Музичка култура
 7. Физичко васпитање
 8. Природа и друштво

Обавезни изборни предмети
(изјашњавају се ученици будућег V разреда)

 1. Грађанско васпитање / Верска настава
 2. Француски језик
 3. Изборни спорт одбојка, кошарка или фудбал)

Изборни наставни предмети – за ову школску годину

За старије разреде:

 1. Хор и оркестар
 2. Цртање, сликање и вајање

За млађе разреде:

 1. Чувари природе
 2. Народна традиција
 3. Лепо писање
 4. Шах

Факултативни предмети:

У школи се факултативно у виду курса од пре две године организује настава кинеског језика.

Више у овој категорији: Разредна настава »