Развојни план

Пројекти

Школско развојно планирање и пројекти

Школске 2007/2008. оформљен је Школски развојни тим за израду другог по реду Школског развојног плана:

Ми не чекамо Ми нудимо очекивано!

Четворогодишњи Школски развојни план реализоваће се од школске 2008/09. до школске 2012/2013.

Почетком марта 2005. године започет је пројекат: ''Свет и ми &ндасх; два града један мост'', који подрзумева културно просветну сарадњу са школом из Чешке Републике. У оквиру овог пројекта, имали смо по 4 узајамне седмодневне посете, ученика и наставнмика школе из града Хомутова и наше основне школе.

Та ће се сарадња и даље наставити и ове године.

Настављамо са реализацијом дугорочног пројекта ''Школа без насиља''.

Исто тако наставиће се са дорадом пројекта: Представљање Србије и туристички водич и проспекти.

Развојни циљеви

 • Унапређивање образовно-васпитног процеса путем тематског, интегралног, -(интер)дисциплинарног планирања
 • Унапређивање наставе енглеског језика путем увођења факултативних програма - вишег нивоа знања
 • Подстицање и развијање психосоцијалног амбијента у одељењу за добру комуникацију и здраве међуљудске односе кроз креативно самоостварење у драмско&ндасх;сценском изразу &ндасх;"позоришту сенки"
 • Примена савремене технологије у настави путем специјализованих кабинета и мултимедијалних учионица

Настава и учење

 • Промене у начину планирања и програмирања
 • Осмишљавање васпитно-образовних циљева и исхода непосредног рада са ученицима
 • Промене у положају ученика у наставном процесу

Ваннаставне активности

 • Промене у садржају, а пре свега у организацији ваннаставних активност

Усавршавање наставника

 • Оспособљавање наставника за прихватање и остваривање промена у настави и учењу
 • Обука наставника за примену интерактивне табле и остале савремене образовне технологије
 • Формирање базе успешних прилога из праксе наставника школе
 • Набавка стручне литературе

Унутрашњи и спољашњи односи

 • Развијање партнерских односа ученик-наставник-родитељ-локална и шира друштвена средина
 • Побољшање свих видова стручне сарадње унутар колектива
 • Подршка медија

Услови рада

 • Опремање кабинета и две мултимедијалне учионице
 • Адаптација школског простора, унутрашње и спољашње уређење школе
 • Обезбеђивање финансијске подршке за успешну реализацију Школског развојног план
Више у овој категорији: « Програм заштите ученика Кућни ред »

ОДЛУКА ВЛАДЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Влада Републике Србије донела је одлуку да се, услед тренутне епидемиолошке ситуације у земљи, привремено обустави наставни рад у свим основним и средњим школама.

Привремено обустављање наставе у школама не значи и обустављање образовно-васпитног рада са ученицима.

Министарство просвете, науке и технилошког развоја припремило је оперативни план за наставак рада школа у отежаним условима који омогућава организовано учење на даљину и подржава реализацију образовно-васпитних активности кроз различите канале и облике комуникације:

 • емитовање посебно припремљених и адаптираних образовних садржаја за ученике основних школа на трећем програму РТС-а;
 • успостављање репозиторијума образовних видео-садржаја за ученике средњих школа на платформи РТС Планета;
 • успостављање националне платформи за онлајн учење Моја школа; -стављање на располагање сета алата за онлајн комуникацију ученика и наставника;
 • стварање услова за дигиталну солидарност – дељење ауторских наставних материјала међу практичарима.

У наредном периоду родитељи и ученици добиће упутства за организовање и спровођење наставе на даљину почевши од 17.03.2020. године (уторак).

www.rasporednastave.gov.rs

Документа школе

Школски програм за први циклус образовања

Школски програм за други циклус образовања

Годишњи план рада школе за шк. 2019/20. годину

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе у шк. 2018/19. години

Извештај о раду директора у шк. 2018/19. години

Школски развојни план 2019/22.

Школски летописи

Школски ЛЕТОПИС 2020

Школски ЛЕТОПИС 2017

Школски ЛЕТОПИС 2016