Школа без насиља

Тим за заштиту деце од насиља:

 • Мирјана Свобода, вд директора
 • Невена Лимић, психолог
 • Љиљана Јовановић, професор разредне наставе
 • Драгана Пиваш, професор физике
 • Светлана Радовић, професор физичког
 • Момо Радовић, школски полицајац
 • Мира Миленковић, спремачица

Школски тим за Школу без насиља формиран је у јуну 2007. Овај тим су у том тренутку сачињавали: директор школе Анђелко Кунарац, педагог школе Миља Милић, психолог школе Невена Лимић, наставница разредне наставе Љиљана Јовановић, наставница физичког васпитања Светлана Радовић, наставница физике Драгана Пиваш и школски полицајац.

Касније је дошло до следећих измена у саставу тима: у фебруару 2009. на место психолога долази Ксенија Перишић, у септембру 2010. педагог Миља Милић одлази у пензију. Такође, тим је у током 2010/11. године проширен – у саставу Тима су и: Тамара Шекуларац-Глигоријевић, наставница разредне наставе, Бојан Пукета, радник обезбеђења, Тања Младеновић, школска полицајка, Мира Mиленковић, спремачица.

Такође, од 2010/11. шк. год. прикључује нам се и представница родитеља Маја Николић-Пеев.

Школски тим се састаје по потреби а такође су редовно организовани и састанци Школског тима са менторкама, На састанцима ШТ разматрана је примена превентивних радионица. Предложено је успостављање дисциплинске одељенске свеске са упутством за коришћење и вредновање. Урађена су школска правила на основу одељенских правила. Формирана је потребна документација за пријављивање и евидентирање насиља у циљу праћења ученика и превентивног деловања.

Потписивање Меморандума је обављено у 4. децембра 2007. у школи (присутни директор Анђелко Кунарац, Драгана Коруга, испред УНИЦЕФ-а и Гордана Чукурановић испред МПС).

Наставно особље је упознато са циљем садржаја "Школа без насиља" и његовом реализацијом преко обука и семинара, од априла 2008. до фебруара 2009. Год

Радионице са ученицима реализоване су први пут школске године 2007/08.

2008. одржано је предавање за родитеље ученика у свечаној сали, којом приликом су подељени приручници за родитеље "Шта је данас било у школи". У свечаној сали школе представник УНИЦЕФА је поделио приручнике присутним родитељима. Остали родитељи приручнике су добили преко разредних старешина.

На седницама Савета родитеља подношени су редовно извештаји о реализацији програма Школа без насиља и разматрани проблеми који су се појављивали. На Савету родитеља разматране су мере за сузбијање насилништва. Представници родитеља у усменој и писаној форми су давали предлог активности за супротстављање насиљу.

Од другог полугодишта 2009/10. поред школског полицајца добијамо и још једног радника обезбеђења, што битно доприноси бољој безбедности ученика. Видео-надзор је уведен крајем 2010/11. школске године. Од септембра 2010. поново уводимо дежурства ученика, од IV до VIII разреда, на главном улазу и улазу из дворишта. Постоји евиденције ситуација насиља, и редовно реаговање Тима, у сарадњи са родитељима и стручним сарадницима, на овакве ситуације.

Више у овој категорији: Организација рада »

ОДЛУКА ВЛАДЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Влада Републике Србије донела је одлуку да се, услед тренутне епидемиолошке ситуације у земљи, привремено обустави наставни рад у свим основним и средњим школама.

Привремено обустављање наставе у школама не значи и обустављање образовно-васпитног рада са ученицима.

Министарство просвете, науке и технилошког развоја припремило је оперативни план за наставак рада школа у отежаним условима који омогућава организовано учење на даљину и подржава реализацију образовно-васпитних активности кроз различите канале и облике комуникације:

 • емитовање посебно припремљених и адаптираних образовних садржаја за ученике основних школа на трећем програму РТС-а;
 • успостављање репозиторијума образовних видео-садржаја за ученике средњих школа на платформи РТС Планета;
 • успостављање националне платформи за онлајн учење Моја школа; -стављање на располагање сета алата за онлајн комуникацију ученика и наставника;
 • стварање услова за дигиталну солидарност – дељење ауторских наставних материјала међу практичарима.

У наредном периоду родитељи и ученици добиће упутства за организовање и спровођење наставе на даљину почевши од 17.03.2020. године (уторак).

www.rasporednastave.gov.rs

Документа школе

Школски програм за први циклус образовања

Школски програм за други циклус образовања

Годишњи план рада школе за шк. 2019/20. годину

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе у шк. 2018/19. години

Извештај о раду директора у шк. 2018/19. години

Школски развојни план 2019/22.

Школски летописи

Школски ЛЕТОПИС 2020

Школски ЛЕТОПИС 2017

Школски ЛЕТОПИС 2016