РЕЦИКЛИРАЈ И ТИ!

У холу наше школе у четвртак, 13. фебруара је одржана промоција пројекта "Мали корак за наш крај", у организацији Општине Стари град и ЈКП Градска чистоћа.

Ученцима су подељени флајери на којима је описан овај пројекат и начин на који могу рециклирати, а у холу школе су постављене две канте за ђубре намењене за рецилажу, па су ученици на лицу места могли да се опробају у рециклирању и да поставе темељ за ову корисну навику.

РЕЦИКЛИРАЈ И ТИ!