Резултати такмичења са општинског

Због заштите података о ученицима, резултати су дати само под шифром без навођења имена и презимена и осталих података