ПРЕДМЕТ

ИМЕ ДЕТЕТА

ОПШТИНСКО

ГРАДСКО

РЕПУБЛИЧКО

МАТЕМАТИКА

Пејовић Реља 3-3
Радоњић Јефимија 3-2
Васић Лука 3-2
Голубовић Каран Тара 3-2
Хуберт Хана 3-3
Пејовић Лара 4-1
Вујановић Анастасија 4-2
Лојовић Лана 4-3
Танасијевић Кристина 4-3
Вуковић Растко 4-1
Пашић  Сандра 4-2
Бранковић Владимир 5-1
Бранковић Александар 5-1
Милошевић Милица 6-1
Томић Андреј 6-1
Јекић Симонида 7-2
Маринковић Лазар 7-1
Ања Рогановић 7-1
Тадић Милош 8-1
Рајачић Ђорђе 8-4
Радисављевић Кристина 3-2

1.
2.
3.
3.
Похвала
2.
2.
2.
3.
Похвала
Похвала
1.
Похвала
1.
Похвала
2.
2.
Похвала
3.
Похвала
Похвала

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 

ФИЗИКА

Милошевић Милица 6-1
Лојовић Андреј 6-1
Лимић Јања
Ђоковић Симона 7-1
Маринковић Лазар 7-1
Тадић Милица 7-1
Ђоковић Лана 8-3
Тадић Милош 8-1
Турудић Алекса 8-1
Викторија Максимовска 8-3
Рајачић Ђорђе 8-4

1.
1.
2.
2.
2.
3.
2.
1.
1.
3.
2.

Похвала

3.

 

Похвала
3.
Похвала

Похвала

 

ИСТОРИЈА

Ђорђевић Јован 6-2
Јекић Симонида 7-2

1.
3.

 

 

БИОЛОГИЈА

Ракић Емилија 5-1
Даница Паунић 6-1
Симонида јекић 7-2
Николина Јовановић 7-1

3.
3.
1.
3.

 

 

ЕНГЛЕСКИ Ј.

Вулетић Василије 8-1
Турудић Алекса 8-1
Тара Станковић 8-4
Ђорђе Рајачић 8-4

1.
2.
2.
1.

2.
3.
3.

 

ГЕОГРАФИЈА

Ераковић Софија 7-3
Зоја Лукић 7-3

2.
2.

 

 

ФИЗИЧКО В.

Фудбал, дев.7,8.р
Кошарка, дев,7,8.р
Одбојка, дев,7,8.р
Одбојка, деч, 7,8.р
Одбојка,деч, 5,6.р
Рукомет, дев,7,8.р
Рукомет,деч,5,6.р

1.
2.
2.
3.
3.
3.
3.

 

 

СРПСКИ Ј.

 

 

 

 

МУЗИЧКО В.