О вршњачком тиму

Вршњачки тим је настао у оквиру пројекта ‘’Школа без насиља-ка сигурном и подстицајном окружењу за децу и младе’’.

Циљ пројекта, а уједно и један од задатака вршњачког тима је да ученици науче да не подржавају насиље и да га, уколико је то могуће спрече. ВТ цине по 2 уценика из свакод одљења 5,6 и 7 разреда, које остатак одељења изабере као представнике.

Тим сесастаје једном или два пута месецно, заједно осмисљава активности, које заједно са цитавим одељењима спроводе.