Super User

Super User

понедељак, 07 мај 2012

Бенд ОШ Скадарлија

Бенд шареног репертоара и црне будућности. Бенд ОШ “Скададарлија” настао је у априлу 2011. Бенд изводи сопствене композиције као и композиције познатих бендова у инструменталним верзијама. Њихову свирку карактерише чврста ритам секција и богата импровизација у соло деоницама у којима се осећа утицај величина као што су Guns`n` Roses,  Jimi Hendrix, Ray Charles и други.

понедељак, 07 мај 2012

Распоред звоњења

Школа ради у две смене. Ученици млађих и старијих разреда се седмично смењују, а прваци и другаци су целе школске године пре подне

.

За ученике млађих разреда је у супротној смени организован продужени боравак.

Пре поднеПосле подне
1. час 8.00 – 8.45 14.00 – 14.45
2. час 8.50 – 9.35 14.50 – 15.35
3. час 9.55 – 10.40 15.55 – 16.40
4. час 10.45 – 11.30 16.45 – 17.30
5. час 11.35 – 12.20 17.35 – 18.20
6. час 12.25 – 13.10 18.25 – 19.10
понедељак, 07 мај 2012

Обавезна и изборна настава

Обавезни изборни предмети:

 1. Грађанско васпитање / Верска настава

Списак обавезних предмета за млађе разреде (I-IV):

 1. Српски језик
 2. Енглески језик
 3. Математика
 4. Свет око нас
 5. Ликовна култура
 6. Музичка култура
 7. Физичко васпитање
 8. Природа и друштво

Обавезни изборни предмети
(изјашњавају се ученици будућег V разреда)

 1. Грађанско васпитање / Верска настава
 2. Француски језик
 3. Изборни спорт одбојка, кошарка или фудбал)

Изборни наставни предмети – за ову школску годину

За старије разреде:

 1. Хор и оркестар
 2. Информатика и рачунарство

За млађе разреде:

 1. Чувари природе
 2. Народна традиција
 3. Лепо писање
 4. Шах

Факултативни предмети:

У школи се факултативно у виду курса од пре две године организује настава кинеског језика.

понедељак, 07 мај 2012

Школа без насиља

Тим за заштиту деце од насиља:

 • Мирјана Свобода, вд директора
 • Невена Лимић, психолог
 • Љиљана Јовановић, професор разредне наставе
 • Драгана Пиваш, професор физике
 • Светлана Радовић, професор физичког
 • Момо Радовић, школски полицајац
 • Мира Миленковић, спремачица

Школски тим за Школу без насиља формиран је у јуну 2007. Овај тим су у том тренутку сачињавали: директор школе Анђелко Кунарац, педагог школе Миља Милић, психолог школе Невена Лимић, наставница разредне наставе Љиљана Јовановић, наставница физичког васпитања Светлана Радовић, наставница физике Драгана Пиваш и школски полицајац.

Касније је дошло до следећих измена у саставу тима: у фебруару 2009. на место психолога долази Ксенија Перишић, у септембру 2010. педагог Миља Милић одлази у пензију. Такође, тим је у током 2010/11. године проширен – у саставу Тима су и: Тамара Шекуларац-Глигоријевић, наставница разредне наставе, Бојан Пукета, радник обезбеђења, Тања Младеновић, школска полицајка, Мира Mиленковић, спремачица.

Такође, од 2010/11. шк. год. прикључује нам се и представница родитеља Маја Николић-Пеев.

Школски тим се састаје по потреби а такође су редовно организовани и састанци Школског тима са менторкама, На састанцима ШТ разматрана је примена превентивних радионица. Предложено је успостављање дисциплинске одељенске свеске са упутством за коришћење и вредновање. Урађена су школска правила на основу одељенских правила. Формирана је потребна документација за пријављивање и евидентирање насиља у циљу праћења ученика и превентивног деловања.

Потписивање Меморандума је обављено у 4. децембра 2007. у школи (присутни директор Анђелко Кунарац, Драгана Коруга, испред УНИЦЕФ-а и Гордана Чукурановић испред МПС).

Наставно особље је упознато са циљем садржаја "Школа без насиља" и његовом реализацијом преко обука и семинара, од априла 2008. до фебруара 2009. Год

Радионице са ученицима реализоване су први пут школске године 2007/08.

2008. одржано је предавање за родитеље ученика у свечаној сали, којом приликом су подељени приручници за родитеље "Шта је данас било у школи". У свечаној сали школе представник УНИЦЕФА је поделио приручнике присутним родитељима. Остали родитељи приручнике су добили преко разредних старешина.

На седницама Савета родитеља подношени су редовно извештаји о реализацији програма Школа без насиља и разматрани проблеми који су се појављивали. На Савету родитеља разматране су мере за сузбијање насилништва. Представници родитеља у усменој и писаној форми су давали предлог активности за супротстављање насиљу.

Од другог полугодишта 2009/10. поред школског полицајца добијамо и још једног радника обезбеђења, што битно доприноси бољој безбедности ученика. Видео-надзор је уведен крајем 2010/11. школске године. Од септембра 2010. поново уводимо дежурства ученика, од IV до VIII разреда, на главном улазу и улазу из дворишта. Постоји евиденције ситуација насиља, и редовно реаговање Тима, у сарадњи са родитељима и стручним сарадницима, на овакве ситуације.

понедељак, 07 мај 2012

Организација рада

Смене:

Школа ради у 2 смене. I и II разреди увек иду пре подне, а III и IV се смењују сваке недеље са V, VI, VII и VIII. Преподневна смена почиње у 8, а поподневна у 14 часова. За млађе разреде постоји и продужени боравак са ручком и ужином до 17 часова. Страни језици: енглески језик учи се од I, а француски од V разреда.

Распоред звоњења:

Преподневна смена
Час
Поподневна смена
8.00 - 8.45
1.
14.00 - 14.45
8.50 - 9.35
2.
14.50 - 15.35
9.55 - 10.40
3.
15.55 - 16.40
10.45 - 11.30
4.
16.45 - 17.30
11.35 - 12.20
5.
17.35 - 18.20
12.25 - 13.10
6.
18.25 - 19.10

Продужени боравак

У школској 2014/2015. години ради 5 васпитних група продуженог боравка и то 2 хомогене групе ученика I разреда и 2 хомогене групе и 1 хетерогена група III и IV разреда.

Хомогене групе ученика I разреда своје активности реализују у поподневним часовима до 17.00 часова, а по потреби родитеља и дуже, а остале васпитне групе у супротној смени у односу на часове редовне наставе. У том времену учитељице, поред чувања деце, док не дођу родитељи по њих, организују исхрану, одмор и израду домаћих задатака.

Главне активности у боравку су:

 • самосталан стваралачки рад (секције - музичке, литерарне, ликовне и спортске активности, драмска секција, психолошке и едукативне радионице)
 • активности у слободно време
 • самосталан рад (часови учења)

Заштита безбедности ученика

У циљу заштите безбедности ученика Школа преузима следеће мере:

 • Свакодневна сарадња са државним органима и органима јединице локалне самоуправе-општине Стари град, Секретаријатом за образовање града Београда, МПС, Министарством саобраћаја и телекомуникација, МУП-ом, Центром за социјални рад, здравственом службом и сарадња са родитељима,
 • Дежурство наставника и помоћно-техничког особља,
 • Осигурање ученика,
 • Обезбеђивање свих елемената заштите од пожара, удара грома и других елементарних непогода,
 • Друге мере у циљу заштите безбедности ученика утврђене законом и општим актима школе.

Као посебан вид заштите ученика, школа је обезбедила дежурства и:

 • полицајца - који је дежуран у оквиру смене старијих разреда
 • школско обезбеђење које плаћају родитељи и видео надзор

Такође, школа је у новембру давне 2007. укључена у Уницефов програм "Школа без насиља". Сви запослени у школи су укључени у овај програм и прошли су одговарајући програм обуке. Школа примењује све предвиђене превентивне и интервентне активности.

понедељак, 07 мај 2012

Простор

ОШ "Скадарлија" налази се у најужем центру града. Излази на две улице: Скадарску 35 и Француску 26, при чему је већина учионица окренута дневном миру, тишини и светлости Скадарлије по којој школа носи име. По свом положају школа припада боемској четврти Скадарске улице која има наглашену потребу за културно-уметничким програмима. У непосредној близини школе налазе се државне и националне установе, факултети, средње школе, предшколске установе, музеји, позоришта и бројни културноисторијски споменици.

понедељак, 07 мај 2012

Историјат

Основна школа "Скадарлија" основана је 1959. године. Почетком школске 1993/94. године добија садашње име. На почетку свог рада звала се ОШ "Ђуро Ђаковић", а тадашња директорка школе била је Јела Бојанић. У први разред, у четири одељења, уписала се прва генерација од 150 ученика. Остали ученици од ИИ до ВИИ разреда, преузети су из суседних школа.

понедељак, 07 мај 2012

Мисија и визија

Омогућити сваком ученику да оптимално испољи и развије своје способности и особине личности путем обавезне, изборне и факултативне наставе и богате понуде ваннаставних активности је основна мисија наше Школе. Желимо школу која ће ићи у сусрет друштвеним променама, у којој ће унутрашња реформа стално трајати, а ученици и остали корисници имати прилику да задовоље своје различите образовне потребе.

понедељак, 07 мај 2012

Химна школе

Химна Основне Школе СКАДАРЛИЈА "Душа града"

Школа је вечна прича, а Ми важна улога у њој,
Песма мало речи има да кажеш све, и останеш свој.
Деца одговор воле, ћутање не вреди,
Реч се умна памти и кад све избледи.

У Дунаву и Сави, много је мудре воде,
ал' учитељ зна, добар савет да нам даа:
Буди то што јеси, порасти до свог Звања,
врлетна је стаза та, чистог Образа и Знања.

Позови ме на тај пут и ја ћу поћи,
јер и ми смо жедни тог исконског знања.
Позови ме, у школи бићу ти најбољи друг
кад' Пером запамтим сва боемска предања.

Срце се надима, ветар јаче зачарлија,
кад се каже, школа моја, моја школа Скадарлија (2x)

Свака школа носи име, важнога човека,
само моја школа с'Дорћола, улицом се окитила.
Скадарлија тајне чува, прастаре и вредне,
Такве књиге с'Душом града никад не избледе.

Школа је вечна прича, само она једино зна,
да веће благо не постоји од дечијег осмеха.
Кад дневник прозове, све у мени лупа,
Ал' моје снове чува стара школска клупа.

учитељ - Биљана Милошевић 2009.

понедељак, 07 мај 2012

Разредна настава

НаставникЗвање

Зорица Вуковић

проф.разредне наставе

Горан Mарковић

проф.разредне наставе

Биљана Станисављевић

проф.разредне наставе

Бранислав Стрика

проф.разредне наставе

Ана Стојановић

проф.разредне наставе

Александра Јаковљевић

проф.разредне наставе

Владимир Илић

проф.разредне наставе

Љиљана Јовановић

проф.разредне наставе

Драгана Михајловић

проф.разредне наставе

Тамара Михајловић

проф.разредне наставе

Јелена Глувић

проф.разредне наставе

Надица Цветковић

проф.разредне наставе

Мирјана Миливојевић

проф.разредне наставе

Зорица Ивегеш Милосављевић

проф.разредне наставе

Лазар Марковић

проф.разредне наставе

Маринко Дамњановић

наставник разредне наставе